Skärmklipp 2017-04-25 14.53.25.png

Vårmingel och happening med Bigert och Bergström på Mindepartementet. Under kvällen presenteras den nyutkomna boken över Bigert och Bergströms 30-åriga konstnärskap samt Mindepartementets portfolio för 2017 i begränsad upplaga. Även special editions av Bigert och Bergström, Susan Philipsz, Cecilia Edefalk, m fl.

Måndagen den 8 maj kl 18.00.

Kl 18.30 samtalar Bigert och Bergström med Sara Arrhenius, KKH. Under kvällen visas Bigert och Bergströms allra första verk, Gallerirundan (1986).

Name *
Name
Will you bring a guest? *

Adress: Slupskjulsvägen 26 Skeppsholmen

Inbjudan är personlig och gäller för dig och en vän. #mindepartementet

Välkommen!